MASIL SALON HAIR SET :

Shampoo - 300 ml.
Shampoo sachet - 2 * 8ml.
Mask - 200 ml.
Mask in a sachet - 2 * 8ml

 

SGK-0138

MASIL SALON HAIR SET

CHF30.00Price